Προσλήψεις 14 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου...

Το πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικο...

Υπεγράφη σύμβαση 12,7 εκ. για την κατασκευή νέων πτερύγων στο Γ.Ν...

Την προκήρυξη της σύμβασης έργου για την «Κατασκευή νέων πτερύγων στο γενικό νοσοκομείο Ηρακλείου «Β...

Προσλήψεις 6 Φυλάκων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας...

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου καλεί τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν, να εκ...

Π. Κρήτης: Υπογράφτηκε η σύμβαση επέκτασης του ΓΝ Ηρακλείου...

Την απόφαση ένταξης του έργου επέκτασης του Βενιζέλειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου στο ΠΕΠ Κρήτης...