ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

20.02.2024 | 17:35

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 35 ατόμων στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, που εδρεύει στο Μοσχάτο της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί […]