Μεγάλη τράπεζα σχεδιάζει τις απολύσεις 9.000 υπαλλήλων...

Η Commerzbank σχεδιάζει την περικοπή περίπου 9.000 θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια και θα αναστείλ...

Μεγάλη τράπεζα προχωρά στην περικοπή 5.000 θέσεων εργασίας...

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αναδιάρθρωσής της, η Commerzbank εξετάζει την περικοπή τουλάχιστον 5.000...