Ποια η φορολογική μεταχείριση των υπηρεσιών του Πολιτιστικού και ...

Ενημέρωση για τη φορολογική μεταχείριση των υπηρεσιών των Πολιτιστικών και Αθλητικών Οργανισμών των ...

Πρόσληψη 7 ατόμων στον Αθλητικό Οργανισμό Δ. Σπάτων-Αρτέμιδος...

Την πρόσληψη προσωπικού για 2 μήνες και συγκεκριμένα 2 καθηγητών φυσικής αγωγής, δύο καθαριστριών κα...

Δ. Αγίας Παρασκευής: Απολογισμός δυο μηνών δράσης στον Πολιτιστικ...

Τον Απολογισμό δράσης δυο μηνών έκανε ο Πολιτιστικός – Αθλητικό Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής. Ό...