Περ. Κρήτης: Διαδοχικές συμβάσεις για αθλητικές υποδομές στην Κρή...

Μας ενδιαφέρει ο Αθλητισμός και η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να ολοκληρώ...

Δράσεις του Δ. Καλαμάτας για τις αθλητικές υποδομές και τα σωματε...

Σε συνέντευξη Τύπου  προχώρησε χθες Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του δή...

Δ. Ηλιούπολης: Συνεχής η βελτίωση των αθλητικών υποδομών της πόλη...

Με αφορμή την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των παρεμβάσεων αναβάθμισης και βελτίωσης των αθλητικών εγ...