Προσλήψεις επιστημονικών συνεργατών στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Η Σύγκλητος του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης στην με αριθμ. 1/12-12-2017 συνεδρίασή της μετά απo την με αρι...

Προσλήψεις εργαστηριακών συνεργατών στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

To ATEI Θεσσαλονίκης αποφασίζει την πρόσληψη εργαστηριακών συνεργατών με σύμβαση ΙΔΟΧ ή ανάθεση διδα...

Γ. Αγγελόπουλος: Κατέθεσε συμπληρωματικά στοιχεία για την υπόθεση...

Συμπληρωματικά στοιχεία για την υπόθεση του Προέδρου του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Βαρσαμίδη π...

Προσλήψεις τεσσάρων συνεργατών στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Στην προκήρυξη πρόσληψης τεσσάρων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδι...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκπαίδευση εκπαιδευτών ρομποτικής – Β’ Κύκλος», τη...

Πρόσληψη καθηγητή στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Ζωοτεχνία» ...

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου προχω...

Θέσεις εργαστηριακών συνεργατών στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέσεις εργαστηριακών συνεργατών με σύμβαση ΙΔΟΧ για το ε...

Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης θέσεις εργαστηριακών συνεργατών για πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ ή ανάθε...

Θέσεις Εξωτερικών Συνεργατών στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλ...

Θέση Καθηγητή στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης...

Στην προκήρυξη πρόσληψης μιας θέσης ΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με γνωστικ...

Προσλήψεις σε Δημόσιο και ΟΤΑ – Ποιες θέσεις έχουν ανοίξει σε όλη...

Δείτε αναλυτικά στην aftodioikisi.gr τις θέσεις που ανοίγουν στο δημόσιο και τους ΟΤΑ τις τελευταίες...
Σελίδα 1 απο 212 »