Προσλήψεις στο υπουργείο Τουρισμού (προκηρύξεις)...

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτι...

Προσλήψεις 29 ατόμων στις ΑΣΤΕ Ρόδου και Κρήτης...

Το υπουργείο Οικονομίας προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 29 ατόμων,...