Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ: 11,2 εκατ. ευρώ σε δήμους για εξόφληση υποχρεώσε...

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την επιχορήγηση   συνολικού ποσού 11.189.660,54 ευ...

Πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ: 4,9 εκατ. ευρώ σε Δήμους για την εξόφληση υποχρε...

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την επιχορήγηση συνολικού ποσού 4.904.985,19 ευρώ ...

ΥΠΕΣ: Επιχορήγηση 4,7 εκατ. ευρώ σε δήμους (πίνακας)...

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την επιχορήγηση   συνολικού ποσού 4.739.379,59 ευρ...

ΥΠΕΣ: Αύξηση του ποσού επιχορήγησης δήμων για εξόφληση οφειλών...

Ψηφίσθηκε χθες στην Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία τροποποιούνται διατάξ...

Αυξάνεται το ποσό επιχορήγησης δήμων για εξόφληση τελεσίδικων οφε...

Με Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας Κοι...

ΥΠΕΣ: Κατανομή 2 εκατ. σε δήμους για εξόφληση υποχρεώσεων (πίνακα...

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την επιχορήγηση συνολικού ποσού 2.012.937,71 ευρώ ...

ΥΠΕΣ: Καταβολή 833.166,61 ευρώ σε δήμους της χώρας (πίνακας)...

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την 4η επιχορήγηση συνολικού ποσού 833.166,61 ευρώ...

ΥΠΕΣ: Επιχορήγηση 2,9 εκατ. σε δήμους από «ΑΣΚΙΑ» (πίνακας)...

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την επιχορήγηση συνολικού ποσού 2.901.823,47 ευρώ ...

ΥΠΕΣ: Επιχορήγηση 12,8 εκατ. σε δήμους από το πρόγραμμα «ΑΚΣΙΑ» (...

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την επιχορήγηση συνολικού ποσού 12.870.225,47 ευρώ...