Έρχεται αυστηρότερο πλαίσιο ασφάλισης των οχημάτων...

Νέους, αυστηρότερους κανόνες για τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων με στόχο την καλύτερη προστασία των θυμά...

ΔΕΥΑ Ορεστιάδας: Υποβολή προσφορών για την ασφάλιση των οχημάτων ...

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας πρόκειται να προβεί στην «Ασφάλιση οχημάτων κα...