Προσλήψεις 3 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου...

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορ...

Προσλήψεις 70 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου...

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορ...

Προσλήψεις 23 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου...

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι...

Προσλήψεις 68 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 68 ατόμων...

Προσλήψεις 14 Φυλάκων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 14 ατόμων...

Πρόσληψη 72 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου...

Ανακοινώνεται η  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντ...

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στο αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλε...

Την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των εργασιών του υπο...

Γάμος παραλίγο να… τιναχθεί στον αέρα από τον κουμπάρο...

Παραλίγο να… τινάξει τον γάμο ένας κουμπάρος, στον Κρουσσώνα Ηρακλείου, ο οποίος συνελήφθη λίγ...

Στ. Αρναουτάκης: Ιστορικό γεγονός η πλήρης λειτουργία του ανακαιν...

Ως ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για την ιστορία της Κρήτης, τον πολιτισμό και την τοπική ανάπτυξη, χα...