Δύο περιπτώσεις πρόθεσης αυτοκτονίας απέτρεψε η Δίωξη Ηλεκτρονικο...

Μέσω της καινοτόμου online διαδικασίας «CYBER ALERT» και σε συνεργασία με τα τοπικά αστυνομικά τμήμα...

Ακόμα πέντε περιπτώσεις απόπειρας αυτοκτονίας απετράπησαν από τη ...

Πρόκειται για τις περιπτώσεις πέντε (5) ατόμων που εκδήλωσαν πρόθεση αυτοκτονίας μέσω Διαδικτύου και...

Νέα αυτοκτονία απέτρεψε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσω του ...

Ακόμα μία περίπτωση εκδήλωσης πρόθεσης αυτοκτονίας, από χρήστη του διαδικτύου, απέτρεψε, μετά από άμ...