ΝΔ: Το 16% απορρόφησης πόρων του ΕΣΠΑ δεν είναι επιτυχία...

Συνέχεια στην κόντρα που ξεκίνησε μεταξύ ΝΔ και Υπουργού Ψηφιακής πολιτικής Νίκου Παππά, από το συνέ...

Ουραγός η Π. Αττικής στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ...

Ουραγός στην απορροφητικότητα πόρων από το ΕΣΠΑ αναδεικνύεται η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, σύμ...