Π. Αττικής: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες απομάκρυνσης των παλαιών τεφ...

Τις διαδικασίες απομάκρυνσης των παλαιών τεφρών του Αποτεφρωτήρα Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων από ...

Αττική: Με προϋπολογισμό 700.000 ευρώ απομακρύνονται οι επικίνδυν...

Λύση σε ένα χρονίζον περιβαλλοντικό πρόβλημα επιθυμεί να δώσει η διοίκηση του Ειδικού Διαβαθμιδικού ...