ΑΣΕΠ: Ανάρτηση πίνακα αποκλειομένων της προκήρυξης 2Ε/2018...

Αναρτήθηκε ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 2E/2018 (ΦΕΚ 1/22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)...

ΑΣΕΠ: Πίνακες κατάταξης & αποκλειομένων επιπέδου Γεν. Δ/νσης...

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης  για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενι...

ΑΣΕΠ: Ανάρτηση πίνακα αποκλειομένων της προκήρυξης 4Ε/2017...

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 4Ε/2017 (ΦΕΚ 32/12.10. 2017, Τ...

ΑΣΕΠ: Κύρωση πίνακα αποκλειομένων της προκήρυξης 2E/2017...

Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄ αριθμ. 1541/2017 Απόφαση του Α΄ Τμήματος (σύμφωνα με την 77/2017 Πράξη...