ΑΣΕΠ: Οριστικός πίνακας αποκλειόμενων για την προκήρυξη 2Ε/2018...

Οριστικοποιήθηκε από το ΑΣΕΠ ο πίνακας υποψηφίων, για τους οποίους διαπιστώνεται έλλειψη τυπικών προ...

Οριστικός πίνακας αποκλειομένων της προκήρυξης 2Ε/2018...

Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄ αριθμ.788/12.07.2018 Απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ οριστικοποιήθηκε...

ΑΣΕΠ: Συμπληρωματικός πίνακας αποκλειομένων της προκήρυξης 2Ε/201...

Αναρτήθηκε ο συμπληρωματικός, από την Προκήρυξη 2Ε/2018 (ΦΕΚ.1/22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε....

Πίνακες αποκλειομένων σε 3 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (αναλυτικά)...

Πίνακες με αποκλειόμενους σε 3 προκηρύξεις ανάρτησε το ΑΣΕΠ. Αναλυτικά: 5Ε/2017: Πίνακας αποκλειομέν...

ΑΣΕΠ: Οι αποκλειόμενοι της προκήρυξης 2Ε/2018...

Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄ αριθμ. 740/2018 Απόφαση του Δ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ οριστικοποιήθηκε ο πί...

Ο πίνακας αποκλειόμενων για την προκήρυξη 2Ε/2018...

Αναρτήθηκε ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 2E/2018 (ΦΕΚ 1/22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)...

ΑΣΕΠ: Αποκλειόμενοι της προκήρυξης 2Ε/2018...

Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄ αριθμ. 704/2018 Απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ οριστικοποιήθηκε ο πί...

Ο πίνακας αποκλειόμενων για την προκήρυξη 5E/2017...

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 5E/2017 (ΦΕΚ 45/29.12.2017, Τε...

ΑΣΕΠ -Προκήρυξη 2Ε/2018: Πίνακας αποκλειομένων για τυπικούς λόγου...

Γνωστοποιείται ότι με την υπ΄ αριθμ.692/20.06.2018 Απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ οριστικοποιήθηκε...

ΑΣΕΠ: Πίνακας αποκλειόμενων της προκήρυξης 2Ε/2018...

Αναρτήθηκε ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 2Ε/2018 (ΦΕΚ 1/22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)...

ΑΣΕΠ: Οριστικός πίνακας αποκλειόμενων για την προκήρυξη 1Γ/2017...

Εκδόθηκε και καταχωρίστηκε ο αναμορφωμένος ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων υποψηφίων του Γραπτού Δ...

ΑΣΕΠ: Ο πίνακας αποκλειόμενων της προκήρυξης 2Ε/2018...

Αναρτήθηκε ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 2E/2018 (ΦΕΚ 1/22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)...
Σελίδα 1 απο 212 »