Παρατείνεται η προθεσμία των αιτήσεων αποφοίτων ΕΠΑΛ για την Τάξη...

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας για τις αιτή...

Προκήρυξη 3.406 θέσεων μαθητείας για αποφοίτους των ΕΠΑΛ...

Με την προκήρυξη 3.406 θέσεων μαθητείας στα ΕΠΑΛ της χώρας, που εμπεριέχονται στις προσκλήσεις των Π...

Ξεκινά η Α΄φάση εφαρμογής του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας...

Το θεσμό του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ...

Με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ τα πιλοτικά προγράμματα μαθητείας για αποφο...

Εντάχθηκε η πράξη: «Ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ» στο...

Πιλοτική τάξη μαθητείας για απόφοιτους ΕΠΑΛ στην Π. Κρήτης...

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με στόχο να προσφέρει στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ μία ...