ΚΕΔΕ: Σε απογευματινές δράσεις & θερινά προγράμματα οι εργαζ...

Να αξιοποιηθούν σε απογευματινές δράσεις καθώς και σε θερινά προγράμματα που υλοποιούνται στα σχολεί...

«Βοήθεια στο Σπίτι»: Παρατείνεται το πρόγραμμα με ανανέωση συμβάσ...

«Παράταση ζωής» δίνεται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο τ...

Ασφαλιστικό: Πώς θα υπολογίζονται οι εισφορές για τις επιχειρήσει...

Ελάχιστα – τεκμαρτά ποσά ασφαλίστρων, ανάλογα με τον κύκλο εργασιών, το είδος και το μέγεθος τ...