Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας -Σε ποιους εργαζό...

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας θα λαμβάνουν όχι μόνον όσοι υπάλληλοι δήμων και περιφερ...

ΣΥΠΑ: Να χορηγηθεί το επίδομα ανθυγιεινών σε όσους το δικαιούνται...

Με αίτημα να χορηγηθεί άμεσα το επίδομα ανθυγιεινών και ο κατάλληλος εξοπλισμός ατομικής προστασίας ...