Αποσύρθηκε το άρθρο 9 που τροποποιούσε τις ρυθμίσεις για τον αναβ...

Αποσύρθηκε από το πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή το άρθρο 9 για τις τράπεζες, το οποίο προέβ...

Αναβαλλόμενος φόρος: Tι προβλέπει το Ν/Σ...

Το ποσό των συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες ...