Προσλήψεις 26 ατόμων στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής...

O Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη 26 Εργατών Γενικών Καθηκόντων για χρον...

Προσλήψεις 13 Εργατών Πυρασφάλειας στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρ...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3...

Πρόσληψη χειριστή μηχανήματος στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμος Λαυρεωτι...

Την  πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ενός (1) οδηγού – χειρίστη μηχανήματος έργου τύπου JCB (ΔΕ) ...