Απολύσεις: Στο στόχαστρο 65 Αναπτυξιακές δήμων και 850 εργαζόμενο...

Τις 65 Αναπτυξιακές Εταιρείες των δήμων και τους 850 εργαζόμενους σε αυτές βάζει στο στόχαστρο η κυβ...

Αναπτυξιακές Εταιρείες: Μελέτη για την Αυτοδιοίκηση του 2020...

Μελέτη για την Ελληνική Αυτοδιοίκηση του 2020, σε συνάρτηση με το στόχο της Ευρώπης 2020, θα καταρτί...