Προσλήψεις στη ∆ηµοτική Κατασκήνωση Αλεποχωρίου Αττικής...

Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας επανανακοινώνει (λόγω µη κατάθεσης αιτήσεων ή µη επαρκούς αριθµού αιτήσεων) και ...

Πρόσληψη Οµαδαρχών και Κοινοταρχών στο Αλεποχώρι...

O δήμος Νέας Ιωνίας καλεί κάθε ενδιαφερόµενο για την στελέχωση της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης µε θέσεις ...

Προσλήψεις 39 ατόμων στη Δηµοτική Κατασκήνωση στο Αλεποχώρι...

O Δ. Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την στελέχωση της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής, µε την ...

Συνεργασία περιφερειών Αττικής-Πελοποννήσου για το δρόμο Αλεποχώρ...

Σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος κατάρρευσης που έχει δημιουργηθεί στον δρόμο Αλεποχώρι-...