ΔΕΗ: Προσλήψεις 72 ατόμων στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου...

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 72 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ...

Προσλήψεις 68 θέσεων στη ΔΕΗ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα...

Κοζάνη: Προσλήψεις 68 ατόμων στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 68 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου Δ...

Κοζάνη: Εξασθενές χρώμιο στο νερό της περιοχής – Πού οφείλε...

Υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου Cr(VΙ) πέραν του επιτρεπτού ορίου των 50 μg/L, εντοπίστηκαν ...

60 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου...

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξή...