Ανάκτηση της δημόσιας αγροτικής γης που παραδόθηκε χαριστικά τα π...

Τα δύο εκατομμύρια στρέμματα αγγίζει η αγροτική γη και εκατοντάδες είναι τα κτίσματα που έχουν καταγ...