Αφήνουν την Καινή Διαθήκη έξω από σπίτια στη Λάρισα – Τι λέ...

Θορυβημένη είναι η κοινωνία της Λάρισας από τις χιλιάδες αντιτύπων της Καινής Διαθήκης και άλλων εντ...

Ο Καλλικράτης και η … Αγία Γραφή

Στο στόχαστρο των δημάρχων που του άσκησαν αυστηρή κριτική βρέθηκε ο «Καλλικράτης». Και τι δεν ακούσ...