Η ολλανδική αστυνομία αποφάσισε να απολύσει τους …αετούς τη...

Η ολλανδική αστυνομία αποφάσισε να «απολύσει» τους… αετούς που είχε εκπαιδεύσει προκειμένου να...

Αστυνομία «απέλυσε» αετούς και αρουραίους γιατί δεν ανταποκρίνοντ...

Η ολλανδική αστυνομία αποφάσισε να «απολύσει» τους… αετούς που είχε εκπαιδεύσει προκειμένου να...