ΠΟΕ – ΟΤΑ: Zητά κατάργηση του 8ωρου για τους γυμναστές...

Τη μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας των γυμναστών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού για  όσους ασκούν αποκλε...

Πρωτοπόρος η Σουηδία: «Τελειώνει» το 8ωρο και ξεκινάει την 6ωρη ε...

Η οχτάωρη βάρδια έχει αποτελέσει μία στάνταρ εργασιακή τακτική που ακολουθείται στις περισσότερες χώ...

Το τέλος του 8ωρου στην εργασία: Μικρότερο και πιο ευέλικτο...

Τέλος για το παραδοσιακό 8ωρο εργασίας στη χώρα μας, καθώς πλέον 7 στις 10 θέσεις εργασίας που ανοίγ...