Δήμος Φιλάδελφειας – Χαλκηδόνος: Προσλήψεις 65 υπαλλήλων...

Την πρόσληψη 65 ατόμων με σύμβασεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αποφάσισε ο ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙ...

Όλη η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 65 προσλήψεις στην ΔΕΗ...

Εκδόθηκε η 5Κ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας εξήντα πέντε (65)...