Προσλήψεις 60 ατόμων στο Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας...

Η ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου – Δραπετσώνας, «Προοπτική» προτίθεται να ...

Προσλήψεις 60 ατόμων στον ΦοΔ.Σ.Α Kεντρικής Μακεδονίας...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 60 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ...