Τελευταία ημέρα αιτήσεων για 571 μόνιμες προσλήψεις σε δικαστήρια...

Ο ΑΣΕΠ εξέδωσε προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για 571 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στην ...