Προσλήψεις 54 ατόμων στη ΔΕΥΑ Ρόδου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 54 ατόμων...

Προσλήψεις 54 ατόμων στη ΔΕΥΑΛ

Στην προκήρυξη πρόσληψης 54 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισ...

Προσλήψεις 54 ατόμων στο δήμο Λαρισαίων...

Στην προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού (54 άτομα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ...