ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 4Ε/2017...

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Ε/2017 (ΦΕΚ.32/12.10.2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ...

ΑΣΕΠ: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 4Ε/2017...

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Ε/2017 (ΦΕΚ 32/12.10.2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α....

ΑΣΕΠ: Ανάρτηση πίνακα αποκλειομένων της προκήρυξης 4Ε/2017...

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 4Ε/2017 (ΦΕΚ 32/12.10. 2017, Τ...

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε η 4Ε/2017 πρόσκληση

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 4E/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 32/12-10-2017,...