ΕΥΔΑΠ: Ληξιπρόθεσμες οφειλές 30 εκ. ευρώ έχουν ρυθμιστεί...

Ληξιπρόθεσμες οφειλές, ύψους 30 εκατ. ευρώ, έχουν ρυθμιστεί μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο του προγράμμα...