Δυνατότητα εξαγοράς δασικών εκτάσεων από καλλιεργητές με 30 ευρώ ...

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπ. Περιβάλλοντος που προβλέπει την απλοποίηση των αιτήσεων ε...

Πέτυχε δόση 30 ευρώ για χρέη 156 χιλιάδων σε εφορία και ταμεία...

Με την υπ’ αριθμ. 63/2016 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Ρόδου έγινε για πρώτη φορά δεκτό το αί...