ΑΣΕΠ: Διαδοχικές προκηρύξεις από Ιανουάριο για 2.031 μόνιμες θέσε...

Έξι μεγάλοι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ θα ξεκινήσουν από τις αρχές του 2018 που αφορούν συνολικά την πλήρω...