Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων στην 18η bi...

Την παράταση της προθεσμία κατάθεσης φακέλων υποψηφιότητας για επιλογή μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουα...