Χιλιάδες οι αιτήσεις από Έλληνες νέους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγ...

Ιδιαίτερα αυξημένο το ενδιαφέρον των νέων στην Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. «Ελπίζαμε σ...

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Νέο πρόγραμμα για την απασχόληση των ...

Με στόχο την τόνωση της απασχόλησης των νέων και της αλληλεγγύης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, η Ευρ...