«Πράσινα Σημεία»: Δημιουργία 16.000 θέσεων εργασίας -Μείωση δημοτ...

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ τ.Β 1412) και συν...

Διαχείριση Αποβλήτων: Επενδύσεις 2 δις και δημιουργία 16.000 θέσε...

«Το μοντέλο της δίκαιης ανάπτυξης, στην περίπτωση της διαχείρισης των αποβλήτων, μέσα από το νέο εθν...