Κουντουρά: Μετεκπαίδευση εργαζομένων στον τουρισμό και στις 13 Πε...

Η ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στον τουριστι...

ΥΠΕΣ: Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των 325 Δήμων και 13 Περιφερειώ...

Η συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και την Κεντρική Ένωσ...