Μετάταξη 13 υπαλλήλων στη ΓΓ Πολιτικής Προστασίας του ΥΠΕΣ...

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφ...

Αποσπάσεις 13 υπαλλήλων σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τεχνολογίας, Πληρο...

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, προκειμένου να ολοκληρώΕπιτελική Δ...

Μετατάξεις 13 υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων...

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτ...