ΥΠΕΣ: Κατανομή 106,8 εκατ. στους δήμους ως δεύτερη δόση επιχορήγη...

Εγκρίθηκε και μπαίνει στα ταμεία των δήμων η δεύτερη δόση της τακτικής επιχορήγησης για το 2017, ύψο...

ΥΠΕΣ:106,9 εκατ. σε δήμους για καταβολή προνοιακών επιδομάτων (απ...

Την κατανομή ποσού ύψους 106.929.251,36 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ...

ΥΠΕΣ: Πάνω από 106 εκατ. στους δήμους για κάλυψη λειτουργικών δαπ...

Την κατανομή από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντ...