Θέση Τεχνικού Εργαστηρίου στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας...

Στα πλαίσια του Προγράμματος RESOLVEGA305707, entitled: “A system biology approach to RESOLVE the mo...

Μία θέση στην Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης μιας θέσης (τακτικό μέλος) με...

Πρόσληψη τεχνικού στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Διόφαντος...

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 16 «Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστημάτων και άλλων Επιστημονικών κ...

Πρόσληψη καθηγητή στο Τ.Ε.Ι Πελοποννήσου...

Στην προκήρυξη πλήρωσης μιας θέσης αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία- Συν...