ΑΣΕΠ: Aύριο, τελευταία μέρα για την 7Κ Προκήρυξη -Θα δοθεί νέα πα...

Τελευταία ημέρα είναι αύριο για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στην 7Κ προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 1.6...

ΑΣΕΠ: Στο Τυπογραφείο η 7Κ/2016 Προκήρυξη για 1.666 θέσεις (πίνακ...

Ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2016 Προκήρυξη του ...