Θέση έκτακτου προσωπικού στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Aνακοινώνεται ηπλήρωση μιας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την προστασία από τις ιοντίζουσες και τις μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες – Δράσεις ευαισθητοποίησης ΑΥΡΑ»(κωδ. MIS: 5002419) στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Απαιτούμενα Προσόντα
 Πτυχίο Φυσικής ή Δίπλωμα Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΕΑΕ, ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ