Προσλήψεις συντηρητών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου όρους ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως πέντε μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ