Προσλήψεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ιατρών ΕΣΥ για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου
Μεσσηνίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ