Προσλήψεις γεωπόνων στις ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 5 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2018 της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων, που εδρεύει στο Βόλο του Νοµού Μαγνησίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ