Προσλήψεις 8 Γυμναστών στο Δ. Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας

Ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, διάρκειας έως 31.07.2018, συνολικά οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ