Προσλήψεις 8 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει προσλήψεις στις περιοχές της Λάρισας, των Τρικάλων και της Ρόδου. Δείτε αναλυτικά:

  • Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Ρόδου

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018

Παράρτημα

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/07/2018 έως 13/07/2018

  • Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Τρικάλων

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/07/2018 έως 13/07/2018

  •  Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Λάρισας

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 04/07/2018 μέχρι και 13/07/2018

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΔΔΗΕ