Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Δάφνης-Υμηττού

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 8 ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (πυρασφάλειας) του δήμου Δάφνης – Υμηττού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ